Bedrijfsadvies

Onze adviseurs zijn niet alleen accountant, maar adviseren hun klanten op allerlei terreinen waar ze als ondernemer mee te maken krijgen. Voor zaken waarin wij zelf niet gespecialiseerd zijn, kunnen wij terugvallen op een uitgebreid netwerk van belastingspecialisten, advocaten, juristen, notarissen, pensioenconsultants en assurantie-adviseurs.

Voor onze klanten fungeren wij als raadsman en klankbord op onder meer de volgende terreinen:

  • strategische beslissingen: waar ga ik met mijn onderneming de komende jaren naar toe of hoe start ik een nieuwe vestiging?
  • financieringsvraagstukken
  • oudedagsvoorzieningen: wat is er geregeld en wat moet ik nog regelen?
  • personeelsvraagstukken: soorten arbeidsovereenkomsten, wat als mijn medewerker gaat studeren, hoe zit het met auto van de zaak, welke regels gelden er in geval van ontslag en nog veel meer
  • inrichting van de administratie
  • organisatiestructuren