Accountancy en administratie

  • Het online verzorgen van uw financiële administratie. Ondernemers die dit zelf voor hun rekening nemen kunnen hierbij terugvallen op onze expertise.
  • Het verzorgen van de aangifte Omzetbelasting en Intracommunautaire Leveringen.
  • Periodiek opstellen van tussentijdse cijfers, inclusief kengetallen en advisering naar aanleiding van de opgestelde cijfers.
  • Het samenstellen van de jaarrekening. Wij zien de jaarrekening als de mogelijkheid om het jaar te evalueren maar veel meer als basis om naar de toekomst te kijken. Daarom voldoen onze jaarstukken niet alleen  aan de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, maar worden altijd afgestemd op uw informatiebehoeften.
  • Controleverklaringen, zowel bij jaarrekeningen als bij subsidies of inhuur van personeel. Voor wettelijk controleplichtige ondernemingen hebben wij een samenwerkingsverband. Uw jaarcijfers worden gecontroleerd zonder dat er tijd verloren gaat.