Het Kantoor

Accountants, adviseurs en ondernemers, deze drie woorden omschrijven wie wij zijn. Het begeleiden van ondernemers op financieel en fiscaal terrein is wat wij doen. Of zoals wij het zelf zien: meebouwen aan hun onderneming. Wij verzorgen een full service administratieve diensten, en voelen ons vooral adviseurs. Wij adviseren op basis van wat wij signaleren en wachten daarbij niet specifiek tot een klant er om vraagt. Het plezier in ons werk wordt niet alleen bepaald door de cijfers maar vooral in de betrokkenheid met ons klanten.

Onze missie is de ondernemer in het MKB als sparringpartner inzicht geven in de huidige en toekomstige financiële en fiscale positie van zowel zijn onderneming als privé en door middel van praktische adviezen de organisatie versterken.

Onze kijk op de zaken

Directer en persoonlijker werken, dat is ons uitgangspunt.

Succes wordt bepaald door de manier waarop je in de dagelijkse praktijk vorm geeft aan je visie. De zaken waaraan wij bovenal belang hechten zijn:

  • Vertrouwen als de basis voor langdurige relaties
  • Praktische en heldere advisering
  • Aandacht
  • Denken in mogelijkheden

Waar nodig maken we gebruik van innovaties in onze dienstverlening. Uiteindelijk staat de mens in dit alles altijd centraal.