Personeel

Vacature Zelfstandig assistent-accountant / aankomend cliëntadviseur

Vacature Zelfstandig assistent-accountant / aankomend cliëntadviseur

Zelfstandig assistent-accountant / aankomend cliëntadviseur opgelet! Drechtsteden Accountants en Adviseurs groeit en wij zijn op zoek naar jou.

Wij zoeken mensen die het beste voor de klant willen en daar hun doel van maken in hun werk. Klanten adviseren en hen van dienst zijn bij hun organisatie

 Zelfstandig assistent-accountant of aankomend cliëntadviseur/relatiebeheerder

Verwerken van boekhoudingen en signaleren attentiepunten | Cliënten informeren en adviseren | Verzorgen aangiften omzetbelasting | Samenstellen jaarrekeningen | Opstellen aangiften Inkomsten- en Vennootschapsbelasting | Tussentijdse rapportages

Jij hebt

Kennis van administratieve en fiscale softwarepakketten | Minimaal 4 jaar werkervaring | Relevante opleiding | Karaktereigenschappen als betrokken voelen en maximale willen realiseren

Wij bieden

Ruimte voor zelfstandig invullen werk en eigen verantwoording | Passende arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden studie

 Reageer naar

Peter Deege | Monique Bol-Strijker

tel. 078-89 072 89 | e-mail: info@drechtstedenaccountants.nl

www.drechtstedenaccountants.nl

Vacature Accountant AA/RA

Vacature Accountant AA/RA

Ben jij degene die in staat is een deel van ons (groeiende) klantenpakket optimaal en zelfstandig te bedienen? Solliciteer dan op deze vacature.

Greep uit de werkzaamheden

Controleren boekhoudingen en signaleren attentiepunten | Cliënten informeren en adviseren | Eindverantwoording jaarrekeningen | Beoordelen aangiften Inkomsten- en Vennootschapsbelasting | Tussentijdse rapportages | Advisering ondernemers op fiscaal en financieel terrein

Jij hebt

Kennis van administratieve en fiscale softwarepakketten | Accountancy studie afgerond Minimaal 5 jaar werkervaring in de accountancy

Wij bieden

Ruimte voor zelfstandig invullen werk en eigen verantwoording | Tekeningsbevoegdheid bij gebleken kennis en ervaring | Passende arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden vervolgstudie

 Reageer naar

Peter Deege | Monique Bol-Strijker

tel. 078-89 072 89 | e-mail: info@drechtstedenaccountants.nl

www.drechtstedenaccountants.nl

Gewijzigde Arbowet

Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd.

De Arbowet, ofwel de arbeidsomstandigheden wet, geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland, dus ook voor deeltijd- en flexwerkers, uitzendkrachten, personen met een nulurencontract en stagiaires. Het draait erom dat werknemers gezond en veilig kunnen werken.

Eén van de zaken die is gewijzigd, is dat er een basiscontract geldt voor dienstverlening tussen arbodiensten en werkgevers. Verder krijgen werknemers recht op toegang tot open spreekuur van de bedrijfsarts. Er geldt een overgangsregeling van 1 jaar. Voor 1 juli 2018 moeten alle contracten aangepast zijn.

Via deze link vindt u de belangrijkste wijzigingen en nog meer informatie over de Arbowet.

Heeft u vragen hierover dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Loontip juli

De subsidieregeling praktijkleren kan dit jaar tot 15 september 2017, 17.00 uur aangevraagd worden voor leerlingen voor het leerjaar augustus 2016 tot en met juli 2017.

Bent u in het bezit van een getekende praktijkovereenkomst, dan kunt u de praktijksubsidie aanvragen bij het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Wij kunnen deze subsidie ook voor u aanvragen.

Via deze link http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren  vindt u aanvullende informatie of raadpleeg uw cliëntadviseur.

Loontip juni

Het Wettelijk Minimumloon (WML) stijgt per 1 juli 2017 met 0,89%.

Tevens zijn er 2 belangrijke wijzigingen per 1 juli 2017:

  1. Het 100% WML geldt voortaan vanaf 22 jaar en ouder, dit betekent dat sommige werknemers een grote(re) stap in het WML salaris maken.
  2. BBL-ers hebben ook recht op minimaal het WML, echter per 1 juli is het percentage verlaagd voor 18 tot en met 20 jarigen.

Via de link https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-28138.html treft u het nieuwe WML loon aan.

Heeft u nog vragen over deze loontip, neemt u dan contact met ons op.

 

 

Nieuwsbrief april 2017

De nieuwsbrief van april 2017 staat online, wij verwijzen u graag naar de bijlage: 2017-04 nieuwsbrief Drechtsteden Accountants en Adviseurs

In deze nieuwsbrief kunt u o.a. lezen over:

  • einde pensioen in eigen beheer
  • gebruik camerabeelden door de Belastingdienst
  • overbruggingsregeling transitievergoeding

Wij wensen u veel leesplezier en alvast hele fijne paasdagen.

 

Nieuwsbrief Drechtsteden Accountants en Adviseurs

Onze meest recente nieuwsbrief bevat nieuwsfeiten vanuit de belastingplannen en is ook qua lay-out vernieuwd.

Uiteraard bevelen wij u aan de hele nieuwsbrief te lezen.
Belangrijke zaken die komende maanden voor einde jaar naar onze mening minimaal aandacht verdienen zijn:
• goede investeringsplanning voor optimale investeringsaftrek
• beoordeling pensioenvoorziening in eigen beheer voor DGA met onder andere stopzetten voor 1 januari
• als u monumentenwoning heeft, de kostenaftrek vervalt in 2017
• de rendementsheffing in box 3 gaat vanaf volgend jaar omhoog

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer 078-8907289

Wij verwijzen u graag naar de bijlage: drechtsteden-nieuwsbrief

Loontip juli

Identificatieplicht

De werkgever moet vóór de werknemer aan het werk gaat, voldoen aan de identificatieplicht.
Geldige documenten hiervoor zijn een paspoort, ID-kaart of een verblijfsvergunning (een rijbewijs mag dus niet).

Recentelijk zijn de paspoorten en ID-kaarten vernieuwd.
Let op dat u nu ook een kopie maakt van de kant waar het BSN op vermeld staat. U maakt nu dus tweezijdige kopieën.

Ons advies is altijd uw handtekening en datum op de gekopieerde documenten te zetten, dit dient dan als bewijs dat u aan de identificatieplicht heeft voldaan.
Bewaar deze documenten in uw personeels-/loonadministratie.
Maakt u geen of een verkeerde kopie, dan kan u (achteraf) geconfronteerd worden met het hoge anoniementarief.

Heeft u nog vragen over deze loontip, neemt u dan contact met ons op.