Algemeen

Nieuwsbrief juni 2020

Geachte relatie,

Afgelopen week is onze nieuwsbrief naar onze relaties verstuurd.

Deze hebben we nu ook op de website geplaatst en leest u hier: Nieuwsbrief juni

U vindt hier meer over de maatregelen voor de compensatie van corona crisis (situatie per 7 juni 2020).

Ook leest u over andere zaken zoals bijvoorbeeld de minimum lonen per 1 juli 2020 en over bezwaar heffing in box 3.

Als u vragen heeft, neemt u gerust contact met ons op.

Nieuwsbrief april 2020

Hier leest u onze nieuwsbrief van april 2020: Nieuwsbrief april 2020

In deze editie om te beginnen veel informatie over de Coronacrisis. Informatie die ten tijde van de druk mogelijk al weer achterhaald is.

Met onze aparte mailings hebben wij u op de hoogte gehouden van de meest recente ontwikkelingen.

In deze nieuwsbrief kunt u verder bijvoorbeeld lezen over:

  • uitstel verplicht gebruik eHerkenning
  • winstuitdeling door oplopen schuld aan BV
  • compensatie voor betaalde transitievergoeding
  • Box-3-heffing 2015

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Ondanks alles een bijzonder goed Pasen gewenst komend weekend en een goede gezondheid voor u allen.

Teruggaaf eigen bijdrage kinderopvang tijdens sluiting opvang wegens corona

De regering heeft gehoor gegeven aan de Nederlanders door met een oplossing te komen voor de eigen bijdrage die ouders wel hielden, ondanks dat ze geen gebruik meer mogen maken van de kinderopvang.

De Belastingdienst maakt de eigen bijdragen van ouders aan de 3500 kinderopvangorganisaties over. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

U zult, zo denken wij mogelijk wel geduld moeten hebben, want verwachting is dat zowel belastingdienst als de kinderopvangorganisaties een administratieve uitdaging hebben om dit te verwerken.

Er is echter een zeer nette oplossing geboden.

Wij verwachten dat de kinderopvangorganisaties zelf met hun klanten zullen communiceren over de teruggaaf.

Memo maatregelen in het kader van het corona virus

Geachte relatie,

De impact van het corona virus wordt steeds groter en zijn zeker ook voelbaar in Nederland. Afgelopen weekend zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd om de verspreiding te voorkomen.

De gevolgen zijn uiteraard zeer afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten.

Wij hebben gemeend om een en ander overzichtelijk te maken voor u een memo op te stellen met een samenvatting van maatregelen die afgelopen dagen afgekondigd zijn.

Heeft u vragen hierover of heeft u andere vragen over de impact voor uw organisatie, neemt u dan zeker contact met ons op.

We zijn u graag van dienst. De memo leest u hier: 2020-03-16 Memo Coronoa virus en maatregelen

Overigens zullen ook onze medewerkers en ons kantoor mogelijk minder bereikbaar zijn wegens thuis werken. We doen ons best u zo snel mogelijk te woord te staan. U kunt ons gewoon bellen of uw vaste contactpersonen een E-mail sturen.

Tot slot hopen wij dat de negatieve gevolgen voor u zo beperkt mogelijk blijven. Zowel en bovenal betreft de gezondheid van uw medewerkers als ook voor uw financiën en liquiditeiten.

Met vriendelijke groet,

Namens het team van Drechtsteden Accountants,

Peter Deege

Wet arbeidsmarkt in balans

Per 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans in. Deze wet heeft gevolgen voor uw arbeidsbeleid.

Een aantal essentiële regels gaan wijzigen.

In bijgaande memo hebben wij deze op een rij gezet: Memo Wet arbeidsmarkt in balans

Samengevat moet u rekening houden met de volgende attentiepunten:

  • Vanaf datum in dienst is er bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding door de werknemer
  • Een combinatie van factoren kan aanleiding geven tot ontslag
  • Oproep krachten krijgt meer rechten voor bijvoorbeeld weigeren oproep en recht om na 12 maanden een arbeidsovereenkomst voor de gemiddelde duur van gewerkte uren
  • Een heel belangrijke ook: er komt premiedifferentiatie voor de WW premie, verschil tussen werknemers met contract onbepaalde tijd en bepaalde tijd

Voor vragen kunt u altijd contact met onze adviseurs opnemen.

Vacature ingevuld

Wij zijn blij u te berichten dat de vacature voor accountancy is ingevuld.

Wij zullen haar snel toevoegen aan ons team op de website.