Laatste Nieuws

Berekening NOW compensatie

Wilt u een indicatie hebben op welke tegemoetkoming u aanspraak maakt voor de loonkosten die u doorbetaald tijdens de corona crisis? Open de link (veilig!) naar Excel bestand waar u de nodige variabelen in kunt vullen. Volledigheidshalve wijzen wij erop dat er geen rechten aan deze berekening kunnen worden ontleend.

Let u erop ook dat wanneer u gebruik maakt van de regeling, een ontslagaanvraag in deze periode tot een korting van tegemoetkoming leidt. Wilt u meer informatie over de NOW regeling, vraag onze nieuwsbrief aan.

NOW berekening tegemoetkoming