Laatste Nieuws

Teruggaaf eigen bijdrage kinderopvang tijdens sluiting opvang wegens corona

De regering heeft gehoor gegeven aan de Nederlanders door met een oplossing te komen voor de eigen bijdrage die ouders wel hielden, ondanks dat ze geen gebruik meer mogen maken van de kinderopvang.

De Belastingdienst maakt de eigen bijdragen van ouders aan de 3500 kinderopvangorganisaties over. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

U zult, zo denken wij mogelijk wel geduld moeten hebben, want verwachting is dat zowel belastingdienst als de kinderopvangorganisaties een administratieve uitdaging hebben om dit te verwerken.

Er is echter een zeer nette oplossing geboden.

Wij verwachten dat de kinderopvangorganisaties zelf met hun klanten zullen communiceren over de teruggaaf.