Archief van juli 2016

Loontip juli

Identificatieplicht

De werkgever moet vóór de werknemer aan het werk gaat, voldoen aan de identificatieplicht.
Geldige documenten hiervoor zijn een paspoort, ID-kaart of een verblijfsvergunning (een rijbewijs mag dus niet).

Recentelijk zijn de paspoorten en ID-kaarten vernieuwd.
Let op dat u nu ook een kopie maakt van de kant waar het BSN op vermeld staat. U maakt nu dus tweezijdige kopieën.

Ons advies is altijd uw handtekening en datum op de gekopieerde documenten te zetten, dit dient dan als bewijs dat u aan de identificatieplicht heeft voldaan.
Bewaar deze documenten in uw personeels-/loonadministratie.
Maakt u geen of een verkeerde kopie, dan kan u (achteraf) geconfronteerd worden met het hoge anoniementarief.

Heeft u nog vragen over deze loontip, neemt u dan contact met ons op.