Archief van september 2015

Miljoenennota 2016 in compacte vorm

‘Nederland heeft zich ontworsteld aan de crisis. Het gaat beter dan verwacht, maar niet
goed genoeg. Het proces van verandering dat het kabinet heeft ingezet, moet nu goed
worden uitgevoerd’, aldus Dijsselbloem.

In de nieuwsbrief leest u de belangrijkste aspecten voor u als ondernemer.
Hierbij de Miljoenennota 2016

Wet Aanpak Schijnconstructies

Per 1 juli zijn de meeste maatregelen uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) al van kracht geworden. U heeft dit kunnen lezen bij onze eerdere nieuwsberichten.

Een aantal maatregelen vereist administratieve voorbereiding van u als werkgever, deze maatregelen gaan in per januari 2016.
Het gaat om de bepalingen die betrekking hebben op de specificatie van de loonstrook en het uitbetalen van het netto wettelijk minimumloon (wml).

Netto wettelijk minimumloon
Per 1 januari 2016 bent u als werkgever verplicht om het netto wettelijk minimumloon per bankoverschrijving aan de werknemer te betalen, dit mag niet meer contant.
Het netto wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag staat echter niet in de wet en kan per medewerker verschillen.

De basis voor het netto wettelijk minimumloon is normaal het bruto wettelijk minimumloon volgens artikel 6 van de WML.
Op dit bruto wettelijk minimumloon moeten de verplichte inhoudingen in mindering worden gebracht, zoals onder andere loonbelasting/ premie volksverzekeringen en pensioenpremies.

TIP: Ons advies is voor zover u dat nog niet doet altijd uw netto lonen per bank te betalen. U kunt via ons maandelijks bij uw loongegevens een betaalbestand ontvangen, zodat u deze alleen nog hoeft in te lezen in uw Internet Bankieren.

Specificatie loonstrook
Per 1 januari 2016 is het verplicht om de loonstrook te specificeren.
Dit betekent dat wanneer u als werkgever kosten aan de werknemer vergoed; deze per looncomponent op de loonstrook moet worden uitgesplitst.

Het is vanaf 1 januari 2016 niet meer toegestaan om door verrekeningen of inhoudingen op het loon onder het netto wettelijk minimumloon van de werknemer te komen.

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met uw cliëntadviseur.