Archief van mei 2015

Internet op thuiswerkplek kan vaak onbelast worden vergoed

Werknemers die geregeld thuis werken hebben daar vaak internet en telefoon bij nodig.
De kosten hiervan kunnen onder de gerichte vrijstelling van het noodzakelijkheidscriterium vallen, wat betekent dat deze kosten niet in de vrije ruimte van de werkkostenregeling vallen.
Voorwaarde is dat de werknemer de internetaansluiting nodig heeft voor zijn werk en ook daadwerkelijk gebruikt.

Vanaf 1 januari 2015 zijn vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur gericht vrijgesteld als deze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium. Dit is het geval als:
– De voorziening naar redelijk oordeel noodzakelijk is voor het vervullen van de dienstbetrekking
– De werkgever de voorziening betaald en de kosten niet doorberekend aan de werknemer
– De werknemer de voorziening teruggeeft of de restwaarde betaald als hij deze niet meer nodig heeft voor de dienstbetrekking

Noodzakelijk betekent dat de werknemer zonder de voorziening zijn dienstbetrekking niet goed kan uitoefenen, dat houdt in dat de werknemer de voorziening voor zijn werk nodig heeft en gebruikt. De mate van het gebruik is niet doorslaggevend.

Een vaste telefoonlijn valt niet onder het noodzakelijkheidscriterium. Als u de kosten van een vaste lijn op de thuiswerkplek vergoedt, moet u die bij de werknemer belasten of ten laste van de vrije ruimte brengen. U kunt de werknemer wel onbelast een mobiele telefoon geven die hij tijdens het thuiswerken kan gebruiken.

Als een werknemer thuis internet, telefoon en televisie in één pakket heeft, moet u vaststellen welk deel van de factuur voor de internetaansluiting is. U kunt dit bijvoorbeeld doen door na te gaan wat de provider rekent voor een apart internetabonnement. Dat deel van de factuur mag u onbelast vergoeden. Vergoedt u het hele pakket, dan moet u de rest bij het loon van de werknemer of als eindheffingsloon belasten.

Voor bestuurders en commissarissen geldt het noodzakelijkheidscriterium pas als u aannemelijk kunt maken dat de voorziening gebruikelijk is voor de behoorlijke uitoefening van de dienstbetrekking. In dit geval hebt u dus de bewijslast.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.