Archief van maart 2015

Verlaging gebruikelijk loon 2015 voor DGA met onbelaste vergoeding

Onder de werkkostenregeling worden vergoedingen en verstrekkingen behandeld als loon.

Onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen telden alleen belaste vergoedingen mee voor toetsing van het gebruikelijk loon voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA).
Onder de werkkostenregeling (wkr) tellen alle vergoedingen en verstrekkingen mee voor de toetsing van het gebruikelijk loon, zowel belast als onbelast!
Hierdoor kan het te belasten loon van de DGA verlaagd worden met de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen die hij/zij ontvangt.

Het gebruikelijk loon voor DGA’s is het hoogste van de volgende drie bedragen:
– 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
– Het loon van de meestverdienende werknemer van je onderneming
– € 44.000 (voor jaar 2015)

Wanneer een DGA in de praktijk minder verdiend dan het gebruikelijk loon, wordt dit loon fictief verhoogd tot aan dat gebruikelijk loon. Over het fictieve loon wordt de loonheffing berekend.
Nu alle belaste en onbelaste vergoedingen en verstrekkingen als loon worden behandeld kan er een lager bedrag overblijven waarover loonheffingen moet worden berekend.

Voorbeeld
Een DGA vergoedt de volgende bedragen op jaarbasis:
– Onbelaste reiskostenvergoeding € 4.000
– Telefoon/internetvergoeding € 1.000
– Studiekosten € 1.000
Dat betekent dat er bij een gebruikelijk loon van € 44.000 maar ( 44.000-6.000) € 38.000 belast hoeft te worden.

Voor uw persoonlijke situatie neem contact op met een van onze adviseurs.