Archief van januari 2015

Tips laatste BTW aangifte 2014

De BTW aangifte over december 2014 of het 4e kwartaal 2014 moet uiterlijk 31 januari 2015 bij de Belastingdienst binnen zijn en als van toepassing de betaling op de rekening van de belastingdienst staan.

Bij het invullen van de laatste aangifte over het jaar moet u traditioneel extra goed opletten. U dient namelijk rekening te houden met enkele correcties buiten de normaal aan te geven bedragen. De laatste BTW aangifte is een voor sommige posten een afrekening over het jaar.

Bijtelling wegens privégebruik
Zo moet u over het privégebruik van zakelijke goederen en diensten gedurende het jaar aan het einde van het jaar BTW betalen. Deze correctie bedraagt 21% (soms 6%) over het werkelijk privégebruik. Denkt u hierbij aan producten uit de onderneming, kosten betaald door de onderneming die privé karakter hebben e.d. Voor het privégebruik van de auto van de zaak gelden speciale regels. In principe betaalt u de BTW over het werkelijke privégebruik, maar dat moet u wel kunnen aantonen met een sluitende rittenadministratie. Praktijk is dat u uit dient te gaan van 2,7% van de catalogusprijs van de auto (inclusief BTW en BPM).

Besluit Uitsluiting Aftrek voorheffing
Heeft u uitgaven gedaan voor personeelsvoorzieningen (zoals huisvesting, fitness, ontspanning of loon in natura), giften en relatiegeschenken van meer dan € 227 per begunstigde per jaar, dan is de BTW niet als voorbelasting aftrekbaar. U moet de eerder in aftrek gebrachte BTW in de laatste aangifte van het jaar corrigeren.

Herzieningstermijn
Bij investeringszaken moet u ook rekening houden met de herzieningstermijn (voor onroerende zaken is die negen jaar na het jaar van ingebruikname en voor roerende zaken vier jaar na het jaar van ingebruikname). Deze herziening moet u toepassen als de verhouding tussen BTW-belaste en BTW-vrijgestelde omzet in het jaar is gewijzigd. Is het verschil groter dan 10%, dan moet u de BTW corrigeren.

Boete voorkomen door op tijd aangifte te doen
De uiterste inleverdatum van uw BTW aangifte is afhankelijk van uw aangiftetijdvak. Doet u per maand of per kwartaal aangifte, dan moet de aangifte op de laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal of de maand waarover u aangifte doet bij de Belastingdienst binnen zijn. Voor de aangifte over december en het 4e kwartaal is dat dus 31 januari 2015. Bij een jaaraangifte voor de BTW moet u aangifte doen vóór 1 april van het eerstvolgende jaar, dat is dus 31 maart 2015. Om een boete te voorkomen, moet de aangifte en eventuele betaling op tijd binnen zijn. Let dus goed op deze termijn! Heeft u betalingsproblemen, dien dan tijdig een melding betalingsonmacht in.

Vragen?
Heeft u vragen over de BTW aangifte of wilt u meer weten, neemt u gerust contact met één van onze adviseurs op.