Archief van september 2014

Werkkostenregeling | onze WKR Scan

Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor iedere werkgever. Benieuwd naar de consequenties voor uw onderneming? Met onze WKR Scan krijgt u een volledig overzicht van alle mogelijkheden om de werkkostenregeling zo optimaal mogelijk te benutten.

Wij verwijzen u graag naar de bijlage: WKR Scan

Bent u klaar voor nieuwe pensioenregels?

Vanaf 1 januari 2015 gaan nieuwe wettelijke regels in met betrekking tot de pensioenopbouw.
In juni heeft de Eerste Kamer ingestemd met de plannen voor versobering van de pensioenopbouw. Sommige werknemers zullen hierdoor jaarlijks minder pensioen opbouwen. Deze verlaging hangt samen met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.
De wijziging inzake de pensioenopbouw is nodig doordat de levensverwachting stijgt en de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat.

Door de wijziging kunnen werknemers over een inkomen tot € 100.000 in een middelloonregeling jaarlijks maximaal 1,875% (nu 2,15%) van het inkomen belastingvrij opbouwen. Na 40 jaar werken bereiken ze hiermee een pensioen van 75% van het gemiddelde loon.
Voor eindloonregelingen geldt een maximumopbouw van 1,657%. Voor beschikbare premieregelingen zijn vergelijkbare staffels gepubliceerd.

Wanneer de huidige opbouwpercentages boven de nieuwe maximale opbouwpercentages zitten zult u deze moeten aanpassen naar beneden.
Doet u dit niet, dan ontstaat er fiscaal een verschil waardoor niet de pensioenuitkering maar de pensioenaanspraak belast is.

Overleg tijdig met uw pensioenadviseur welke gevolgen deze wijziging voor uw bedrijf heeft.