Archief van juni 2014

Uitstel eerste tranche Wet Werk en Zekerheid tot 1 januari 2015

Als aanvulling op ons eerste nieuwsbericht d.d. 27 mei 2014 melden wij u dat de eerste tranche Wet Werk en Zekerheid is uitgesteld. Tijdens het kritische debat heeft Minister Asscher geconstateerd dat er breed geuite zorgen waren over de inwerkingtredingsdatum van een aantal bepalingen. Het gaat o.a. om de wijzigingen rondom:

  • de proeftijd
  • het non-concurrentiebeding
  • de verplichte aanzegging bij tijdelijke contracten

Naar aanleiding van de kritiek in de Senaat heeft de Minister toegezegd de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2014 te verschuiven naar 1 januari 2015. De wijzigingen ten aanzien van de ketenregeling en het ontslagrecht waren eerder al verschoven naar 1 juli 2015.

Op 10 juni heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanvaard.