Archief van januari 2014

Vanaf nu uw administratie digitaliseren

Als organisatie streven wij er naar om het voor onze klanten zo eenvoudig mogelijk te maken. Zodat zij bezig kunnen zijn met ondernemen. Vanaf vandaag is het ook mogelijk om uw administratie via onze service te digitaliseren. U scant eenvoudig uw facturen en daarna doen wij de rest. Uiteraard kunt het ook koppelen aan uw eigen Online Boekhouding in Twinfield.

Meer weten? Lees bijgaande informatiefolder of neem contact met ons op.

Scan uw administratie

Tips voor uw loonadministratie 2014

Tips loonadministratie 2014

 

Het is weer tijd om een nieuw boekjaar te openen voor de loonadministratie. Houdt u daarbij rekening met o.a. de volgende aandachtspunten

 

  • U ontvangt een beschikking gedifferentieerde premies Werkhervattingskas
  • Heeft u gewijzigde pensioenpremie gegevens? Deze zijn relevant voor de inhoudingen bij werknemers en juiste werkgeverslast in de loonjournaalpost
  • Het wettelijk minimumloon is per 1 januari omhoog gegaan met 0,53%
  • Het (minimale) ‘gebruikelijk’ loon voor directeur-grootaandeelhouders is verhoogd naar 44.000 euro.
  • De normbedragen voor verstrekken maaltijden zijn in 2014 verhoogd. Raadpleeg de tabellen of bel ons voor de juiste bedragen.
  • De afdrachtsvermindering onderwijs bestaat per 1 januari niet meer. Deze wordt vervangen door de beperktere subsidieregeling praktijkleren welke pas in het najaar van 2014 wordt uitgekeerd.
  • Let op de verlaging van de CO2 voor nieuwe auto’s en de daarmee samenhangende bijtelling
  • Ook dit jaar bestaat weer de “crisisheffing”. Als werkgever moet u voor medewerkers met een brutoloon > 150.000 euro 16% crisisheffing betalen. Diverse werkgevers hebben inmiddels bezwaarprocedures lopen tegen deze heffing. (Of het kans van slagen heeft, kunnen wij niet voorspellen, raadpleeg ons of dit voor u mogelijk is)

 

 

Heeft u vragen over loonstroken, neemt u dan gerust contact met ons op.