Archief van oktober 2013

Geen aflossingsverplichting voor nieuwe hypotheek (uit uw BV) bij gedeeltelijke herfinanciering

Gaat u dit jaar een nieuwe financiering aan voor uw eigen woning of voor verbouwing en/of woningverbetering dan bent u verplicht om de nieuwe lening af te lossen. De aflossingsvrije lening is verleden tijd.

Echter wanneer u een bestaand leningdeel aflost door middel van herfinanciering is er geen aflossingsverplichting! Hier zijn twee voorwaarden aan verbonden:

–       De nieuwe schuld mag niet groter zijn dan de aflossing.

–       De nieuwe lening moet worden aangegaan uiterlijk in het kalanderjaar na het jaar waarin de aflossing plaatsvond.

Neem bij vragen contact met ons op!

Auto van de zaak | in 14% bijtellingscategorie vallen klappen

Per 1 januari 2014 wijzigen voor de derde keer de CO2-normen voor de bijtelling. Vereniging Auto van de Zaak zegt dat er vooral in de 14 % bijtellingscategorie een ‘kaalslag’ plaatsvindt. De wijzigingen hebben volgens Vereniging Auto van de Zaak betrekking op om meer dan vijftig modellen en 277 uitvoeringen.

 Vooral in de 14% bijtellingscategorie vallen de klappen. Het aantal modellen in deze categorie wordt bijna gehalveerd, aldus de belangenbehartiger voor berijders van een auto van de zaak.

 De bijtellingscategorie wordt bepaald op het moment van registratie. Auto’s met een lage CO2-uitstoot krijgen een korting op de bijtelling en hebben daarom  een lagere bijtellingscategorie (20%, 14% of 0%). Deze lage bijtellingscategorie is vervolgens 5 jaar geldig. Het geven van korting op de bijtelling is heel erg effectief gebleken. Veel berijders maken gebruik van deze regeling. Echter, stap voor stap wordt deze regeling scherper gesteld.

 Per 1 januari 2014 zijn er voor berijders die een lage bijtelling willen 52 modellen minder waarop de keuze kan vallen. In de populaire 14% categorie wordt de keuze bijna gehalveerd. Er zijn 37 modellen minder te kiezen en er blijven er maar 43 over. Deze 43 zijn overwegend kleine auto’s die niet geschikt zijn voor veelvuldig zakelijk gebruik.

 Bron:www.accountancynieuws.nl